Schade-expert, regelaar

Als expert-schaderegelaar (free lance subcontractor bij GAB Robins), is Expertise De Roeck gespecialiseerd in:

  • Property damage (all risk electronica, machinebreuk, patrimoniumpolis, ABR, ...)
  • Bedrijfsschade
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Expertise De Roeck is actief lid van GEBCAI ( Groupement des Experts Belges des Compagnies d'Assurances Incendie).

    Daniel De Roeck heeft de titel van FUEDI NLAE (National loss adjuster of the European Federation of Loss Adjusting Experts)