Mediator

Bemiddeling is een alternatieve vorm om geschillen op te lossen waarbij de 'mediator' of 'bemiddelaar' de betrokken partijen helpt om tot een akkoord te komen.

Belangrijk is dat de betrokken partijen zelf de voorwaarden vooropstellen voor de oplossing van het geschil in plaats van een oplossing aangereikt door een externe partij te moeten aanvaarden.

Hierdoor kan men lange, dure gerechtsprocedures vermijden.

De mediator gebruikt zijn tact, ervaring, inzicht en kunde om de dialoog en communicatie tussen de partijen op gang te brengen om uiteindelijk naar een geschikte onderhandelde oplossing te leiden.