Links

XPERTA bvba , een vooraanstaand expertisebureau, deel van het wereldwijd GAB-Robins netwerk
XPERTA bvba

Organizatie van Belgische schade-experts, aangesloten bij FUEDI
GEBCAI

Belgische Kamer van gerechtsdeskundigen en bemiddelaars
KGSO

Internationale networking site
Linkedin

Voor de persoonlijke/artistieke kant van Daniel De Roeck
www.danielderoeck.be