Activiteiten

Expertise De Roeck behandelt meer dan 200 dossiers per jaar als schade-expert, gerechtsdeskundige, bemiddelaar of privé expert.
(klik op de linkse knoppen voor meer specifieke informatie)

De technische en professionele kennis wordt up-to-date gehouden door:

  • diverse consulting projecten
  • voorbereidingen voor lessen en seminaries die men geeft aan B.C.U. (Belgacom Corporate University)
  • specifieke cursussen en trainingen die op regelmatige basis gevolgd worden inzake loss adjustment, wetgeving, polissen, bemiddeling, NLP, ...